סטייליינר / שיעור #4

תחרות מסכי פתיחה
& שו"ת עיצוב / אלמנטור