קודליינר / שיעור #3

JS, PHP
וכתיבת קוד עם AI

מה יהיה לנו השיעור?